Професионали стоматологични услуги от доктор Демирова

Екип

clinic denita team clinic denita teamclinic denita team clinic denita team

Кабинетът разполага със собсветна зъботехническа лаборатория, която служи за изработване на корони и мостове. (песъкоструйник, вакуум-бъркалка, полир и др.)

 

Зъболекарски кабинет Зъботехническа лаборатория